Αναζήτηση
 
FOLLOW YOUR TREE

 Το Follow Your Tree είναι  Χώρος Προσωπικής Ανάπτυξης και Δημιουργικής Έκφρασης ο οποίος δημιουργήθηκε το Μάρτιο του 2013. Παρέχει υπηρεσίες και προγράμματα σε δύο κύριους τομείς:

  1. Την προσωπική ανάπτυξη, μέσω της συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας με βάση την Προσέγγιση Gestalt. Συντονίζει ο Κωνσταντίνος Κώστας, Ψυχοθεραπευτής Gestalt, Ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός.
  2. Τη δημιουργική έκφραση μέσα από το Εκπαιδευτικό Δράμα, το Θεατρικό Παιχνίδι, την Κατασκευή και Εμψύχωση Κούκλας με βάση τις αρχές του παιδοκεντρικού προσανατολισμού και του αυτοσχεδιαστικού θεάτρου. Συντονίζει η Βένια Δεληκατερίνη, Σύμβουλος Γονέων Aware Parenting, Εμψυχώτρια Θεατρικής Έκφρασης, Εκπαιδευόμενη Ψυχοδραματίστρια.
Παράλληλα, αντιλαμβανόμενοι την πρόκληση της γονεϊκότητας τόσο από προσωπική πείρα όσο και από την μακροχρόνια συνεργασία μας με γονείς, έχουμε ως βασικό μέλημα την υποστήριξη των γονέων στο πολύτιμο και δύσκολο έργο τους. Αυτό γίνεται με διάφορα μέσα όπως εκπαιδευτικά σεμινάρια (Σχολή Γονέων), ατομική συμβουλευτική, ψυχοθεραπεία, δημιουργικές δραστηριότητες, κ.ά.
Όραμά μας είναι να υπηρετήσουμε την ανάπτυξη και εκπαίδευση των ατόμων με βάση τις θεμελιώδης αρχές της ανθρωπιστικής παράδοσης συμμετέχοντας στην δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.
 
Έχοντας την πεποίθηση ότι οι άνθρωποι μπορούν να είναι πολλά περισσότερα πέρα από ηγέτες και ακόλουθοι (“leaders” και “followers”), ότι η μάθηση χρειάζεται να είναι μία διαδικασία ενεργητική και ότι η ανάπτυξη κάθε ατόμου είναι μία μοναδική και αργή διαδικασία ολοκλήρωσης όπως και η ανάπτυξη ενός δέντρου, δώσαμε στον Χώρο μας το όνομα Follow Your Tree ως μία πρόταση-πρόσκληση σε  έναν τρόπο ύπαρξης που είναι συνεπής προς τη μοναδική μας φύση.

 

Βένια   Δεληκατερίνη
Κωνσταντίνος Κώστας
 
Σεπτέμβριος 2013